Witaj na mojej stronie!

Utworzyłem tę stronę, aby z jednego miejsca dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem o tym, na czym się znam i co jest moją pasją – o problematyce (*) utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica w aspektach prawnym i psychologicznym.

(*) Utrudnianie dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica należy rozumieć jako stwarzanie przeszkód w kontaktach dziecka z rodzicem przez drugiego rodzica, w tym poprzez alienację rodzicielską (def. dr. Douglasa Darnalla - zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań stosowanych głównie przez rodzica, mających na celu lub prowadzących do zaburzeń u dziecka w relacjach z drugim rodzicem, przede wszystkim w sytuacji rozstania rodziców dziecka), np.: fizyczne izolowanie dziecka od drugiego rodzica (np. niewpuszczanie do mieszkania pobytu dziecka, odwoływanie spotkań z dzieckiem pod pretekstem, że dziecko nie chce się spotkać lub jest chore, celowa zmiana miejsca przebywania lub ukrywanie dziecka), blokowanie lub przeszkadzanie w komunikacji elektronicznej z drugim rodzicem, wzbudzanie w dziecku nieufności i wrogości wobec drugiego rodzica np. wskutek utrwalania w pamięci dziecka wyłącznie złych wspomnień o drugim rodzicu lub wmawianie dziecku negatywnych i niezaistniałych zachowań drugiego rodzica wobec dziecka lub rodzica, wymazywanie w ogóle drugiego rodzica z pamięci dziecka (np. wskutek nazywania tatą/mamą nowego partnera/partnerki rodzica lub niszczenia zdjęć i filmów z przeszłości o drugim rodzicu), wikłanie dziecka w konflikt lojalnościowy, wzbudzanie poczucia winy u dziecka i szantażowanie miłością, wymuszanie szantażem utrzymywania przez dziecko w tajemnicy kłamliwych opowieści o drugim rodzicu lub powierzanie dziecku sekretów, oferowanie dziecku korzyści lub nagród za niechęć wobec drugiego rodzica.

Ojcostwo jest fantastycznym uczuciem i jednocześnie ogromną odpowiedzialnością. Po narodzinach córek zmuszony realną świadomością odpowiedzialności za ich wychowanie stałem się pasjonatem prawa i psychologii, specjalizując się naukowo w tematykach utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica i skutków rozwodu na wychowanie dzieci.

Kiedyś normą było, że mężczyzna ochraniał matkę swoich dzieci i swoje dzieci, i dla nich gotów był ginąć na wojnie z miłości i dla rodziny. Dzisiaj normą jest, że mężczyzna jest niszczony przez matkę swoich dzieci przy wsparciu wymiaru (nie)sprawiedliwości a jego dzieci są izolowane od niego przez matkę dzieci, najczęściej z zemsty i dla pieniędzy.

To nie jest tak, że kobiety są gorsze od mężczyzn bo ojcowie też utrudniają dzieciom kontakty z matkami i niestety zasadne jest przewidywanie, że w ramach odwetu będzie coraz więcej takich ojców (w tym ojców wychowanych przez alienujące matki). Kobiety są po prostu wykorzystywane przez System, który jawnie pomaga matkom w izolowaniu dzieci od ojców (celem jest rozbicie tradycyjnego modelu rodziny).

To jest tak, że obraz matki, która chroni dziecko przed ojcem, obraz matki, która nie krzywdzi dziecka, obraz dobra dziecka zgodnego z dobrem matki, nie znajdują potwierdzenia w obecnej rzeczywistości. Przykładów to potwierdzających podano wiele w publikacji „Prawdziwe oblicze kobiety na tle utrudniania dziecku kontaktów z ojcem”.

To jest też tak, że w przeciwieństwie do ojców dzieci skrzywdzonych przez ich matki, którzy wyrażają głosy przychylne pieczy naprzemiennej, najgłośniej zdecydowany sprzeciw wobec orzekania pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych z reguły manifestują rozwodzące się i „samotne” matki. Ich argumentacja bazuje głównie na rzekomej ochronie swoich dzieci przed przemocą ze strony ojców i wsadzaniem matek za to do więzień. Tymczasem dokonany przegląd kilkudziesięciu światowych badań naukowych i licznej literatury przedmiotu nt. pieczy naprzemiennej potwierdza, że najkorzystniejszą sytuacją dla dziecka jest taka, kiedy mieszka ono naprzemiennie z każdym z rodziców, którzy się rozstali a zalety opieki naprzemiennej całkowicie niwelują ewentualne koszty, jakie ponosi dziecko w związku z tym typem opieki. Dowody to potwierdzające zawarto w publikacji „Piecza naprzemienna w rozwodzie – zalety i przeciwwskazania wg badań naukowych”.

Jest też tak, że zalety mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów o dzieci są tak znaczące, że rodzice powinni z nich korzystać na długo przed tym, jak pomyślą o sądowym rozstrzygnięciu. Jednak liczba i skuteczność mediacji rodzinnych jest bardzo niska ponieważ ocena szans kobiet na wygraną w procesie sądowym ma kluczowe znaczenie, co potwierdzają wyniki z ankiety pokazane w publikacji „Siła mediacji w konfliktach o dziecko”.

Tragizm utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica polega na tym, że przemoc psychiczna jest dużo trudniej wykrywalna i niesie za sobą dużo gorsze skutki zdrowotne od przemocy fizycznej, a z drugiej strony w społeczeństwie utrwalony jest wciąż mocno stereotyp, że gdy dochodzi do krzywdzenia dziecka to robi to przede wszystkim ojciec a już na pewno nie matka. W rzeczy nieprawdopodobne trudniej jest uwierzyć, tak jak w bestialstwo matki, którym właśnie jest psychiczne znęcanie się matki nad dzieckiem w sytuacji utrudniania dziecku kontaktów z ojcem. Nabierasz się na papkę medialną, wykorzystującą dzieci do manipulowania emocjami społeczeństwa? To przeczytaj prawdziwe, niektóre tylko stwierdzenia ojców o tym, co potrafi zrobić matka swoim dzieciom, wykorzystując je do walki z ojcem dzieci:
- „córka ma pierwsze objawy jąkania się, wstrzymuje mocz, boi się przy matce rozmawiać ze mną, została wpędzona w poczucie winy "jak idę z tobą tato to mamie jest przykro"”
- „demoralizacja syna-zmusznie do kłamania w "badaniach"; znerwicowanie syna; słabe wyniki w nauce”
- „dzieci mają w dupie ojca który je nie odwiedza, wolą żyć pod tresurą matki i za kase ojca.”
- „dzieci sa sterroryzowane boja sie pokazywac ze chca byc z ojcem”
- „dzieci stały się nerwowe: syn stał się wybuchowy (podnosi rękę na matkę, która nie pozostaje mu dłużna), córka budzi się w nocy z płaczem i nawet rozmowa telefoniczna ze mną ją uspokaja (nie osobisty kontakt z matką). Z każdym dniem jest coraz gorzej.”
- „dzieci uciekaja od ojca jak widza matke w poblizu , zastraszanie ze nie pojedziecie do taty jak czegos tam nie zrobicie, czy nie wrocicie o tej czy innej porze , albo nie przywieziecie mi czegos z domu od ojca itp.”
- „Dziecko jest bardzo skryte, zaczęło kłamać, bo matka nie pozwala jej nic mówić; zaczęła mówić, że nie chce się ze mną spotkać bo np. boli ją brzuch itp.; dziecko jest przerażone gdy wie że będę ją odprowadzał pod drzwi domu matki; bardzo posmutniała”
- „dziecko ma utrudniane kontakty z ojcem, jest inwigilowane, ojciec w jego oczach jest deprecjonowany przez matkę. Brak skupienia, płaczliwość, brak wiary w swoje możliwości, brak obycia, narzucanie swoich racji, brak posłuszeństwa”
- „Dziecko ma zakaz mówienia swobodnego, płakania, jest całkiem zastraszone fizycznie i psychicznie.”
- „Nerwice, depresji, konflikty z prawem, uzależnienie od środków psychoaktywnych, myśli samobójcze oraz próby. Brak poczucia stabilizacji co przekłada się na rozwój psychofizyczny i problemy ze skupieniem się. Problemy w szkole. Agresja fizyczna i słowna.”

Strona na FB od ponad 8 lat: Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem | Facebook

Uprzejma prośba do rozwodzących się i rozwiedzionych w okresie ostatnich 15 lat Rodziców małoletnich dzieci oraz do ich już pełnoletnich Dzieci z obszaru całej Polski o udział w badaniu naukowym - link do ankiety: https://forms.gle/KoCjx8xXfremU7kz7.

Proszę prześlij dalej, w szczególności do Rodziców dotkniętych problemem utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica, aby ankieta dotarła do jak największej, reprezentatywnej dla populacji próby badanych respondentów.

 

 

 

Tu kliknij, aby zobaczyć początek książki

Tu kliknij, aby zobaczyć treść podrozdziału „6.2. Wnioski własne autora – piecza naprzemienna a utrudnianie dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica”

 

Jeśli spodobał Ci się początek książki i chcesz wesprzeć autora za jego czas i trud:

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Google Play (na urządzenia z Androidem, iPada/iPhone’a, laptop, komputer, z wyjątkiem czytnika Kindle’a)

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Apple Books (tylko na urządzenia Apple’a; najlepiej zainstaluj bezpłatną apkę Amazon Kindle Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie)

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z E-bookowo (w formatach MOBI, EPUB, PDF)

 

 

 

Tu kliknij, aby zobaczyć początek książki

Tu kliknij, aby wysłuchać treść ostatniego podrozdziału „7.2. Petycja do Rządzących”

Tu kliknij, aby wysłuchać treść podrozdziału „6.3. Sposoby ochrony dziecka w sytuacji utrudniania mu kontaktów z ojcem”

 

Jeśli spodobał Ci się początek książki i chcesz wesprzeć autora za jego czas i trud:

- kliknij tutaj, aby pobrać audiobooka z Google Play (w formacie mp3)

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Google Play (na urządzenia z Androidem, iPada/iPhone’a, laptop, komputer, z wyjątkiem czytnika Kindle’a)

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Apple Books (tylko na urządzenia Apple’a; najlepiej zainstaluj bezpłatną apkę Amazon Kindle )

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z E-bookowo (w formatach MOBI, EPUB, PDF)

 

E-mail: opinie@robertgrzelakowski.pl

(planowane jest uwzględnienie w następnej wersji książki konstruktywnych opinii dotyczących poruszanej w poradniku tematyki;
szczególnie mile są widziane informacje zwrotne od dorosłych dzieci, które doświadczyły utrudniania kontaktów z ojcem przez matkę)

 

 

 

Tu kliknij, aby zobaczyć początek książki

 

Jeśli spodobał Ci się początek książki i chcesz wesprzeć autora za jego czas i trud:

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Google Play (na urządzenia z Androidem, iPada/iPhone’a, laptop, komputer, z wyjątkiem czytnika Kindle’a)

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z Apple Books (tylko na urządzenia Apple’a; najlepiej zainstaluj bezpłatną apkę Amazon Kindle )

 

- kliknij tutaj, aby pobrać e-booka z E-bookowo (w formatach MOBI, EPUB, PDF)